Mgr. Michal Surmař

Diplomová práce

On Discourse Markers in the Conversation of Non-Native Speakers of English

On Discourse Markers in the Conversation of Non-Native Speakers of English
Anotace:
Ve své diplomové práci analyzuji výrazy obecně označované jako diskurzivní částice. Tuto analýzu provádím na vlastním korpusu konverzací mezi nerodilými mluvčími angličtiny převážně českého původu. Analýza ukazuje, že nerodilí mluvčí používají diskurzivní částice k určitým účelům, které se pravidelně opakují, např. and je použito pro účely koheze v otázkách a také pro vyjádření zdvořilosti, well pro …více
Abstract:
In the present diploma thesis, I analyse expressions generally referred to as discourse markers. The material under investigation is my own corpus of conversations of non-native speakers of English, mainly of Czech origin. My analysis shows that non-native speakers are able to use discourse markers to a variety of traceable purposes, as native speakers do. These purposes form recurrent patterns, e …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta