Bc. Lenka Kašparová

Master's thesis

Storybird and its Usage in Teaching Writing to Czech Upper Secondary Learners of English as a Foreign Language

Storybird and its Usage in Teaching Writing to Czech Upper Secondary Learners of English as a Foreign Language
Anotácia:
Tato práce se zabývá použitím aplikace s názvem Storybird, která se zaměřuje na psaní příběhů a zlepšování dovednosti psaní u studentů při výuce anglického jazyka. Cílem diplomové práce je určit, zda je Storybird užitečný nástroj, ve kterém se rovněž snadno orientuje; a dále, zda může sloužit ke zvýšení motivace studentů při výuce psaní. Další otázkou bylo, jaké jsou z pohledu studentů výhody a nevýhody …viac
Abstract:
This thesis examines the usage of Storybird, a tool, which focuses on writing stories and developing students' writing skills in teaching English. The aim of the thesis is to determine whether Storybird is a useful, easy-to-navigate tool and if it can serve to increase learners’ motivation to learn writing. Another question was what the benefits and disadvantages of using Storybird in English lessons …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedúci: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature