Anna VLADAŘOVÁ

Bakalářská práce

Mamografický screening v zemích EU

Mammographic screening in EU countries
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku mamografického screeningu v EU a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je založena na anatomii prsu, patologii prsu, preventivnímu programu, druhů mamografie a popisu mamografického přístroje. A dále se zabývá historií mamografického screeningu v EU, specifika vyšetření mamografického screeningu ve vybraných zemí EU a Evropských doporučeních …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of mammographic screening in the EU and consists of a theoretical and practical part. The theoretical part is based on breast anatomy, breast pathology, prevention program, types of mammography and a description of the mammography device. It also deals with the history of mammography screening in EU, the specifics of examination of mammographic screening in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLADAŘOVÁ, Anna. Mamografický screening v zemích EU. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

Práce na příbuzné téma