Theses 

Analýza rozpočtového hospodaření vybrané municipality – Jana Michlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Michlová

Diplomová práce

Analýza rozpočtového hospodaření vybrané municipality

Analysis of the Budget Management of the Selected Municipality

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na oblast rozpočtu vybrané municipality. Cílem je analyzovat rozpočet a hospodaření s ním. V práci je srovnán vývoj rozpočtových položek v čase, pozornost je zaměřena i na možnosti zvýšení rozpočtových příjmů, snížení výdajů.

Abstract: The thesis is focused on the budget of the selected municipalities. The aim is to analyze the budget and the economy with it. The study compares the evolution of budget items in time, attention is also focused on ways to increase revenues, decrease expenses.

Klíčová slova: Rozpočet, rozpočtové příjmy, rozpočtové výdaje, územní samosprávné celky, město.

Keywords: Budget, budget revenues, budget expenditure, local government units, city.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Dana Forišková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:40, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz