Jana Michlová

Diplomová práce

Analýza rozpočtového hospodaření vybrané municipality

Analysis of the Budget Management of the Selected Municipality
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na oblast rozpočtu vybrané municipality. Cílem je analyzovat rozpočet a hospodaření s ním. V práci je srovnán vývoj rozpočtových položek v čase, pozornost je zaměřena i na možnosti zvýšení rozpočtových příjmů, snížení výdajů.
Abstract:
The thesis is focused on the budget of the selected municipalities. The aim is to analyze the budget and the economy with it. The study compares the evolution of budget items in time, attention is also focused on ways to increase revenues, decrease expenses.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Dana Forišková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava