Mgr. Jan Vaníček

Bachelor's thesis

Vzdělávání žáků a žákyň s mentálním postižením: Kritická diskurzivní analýza.

Education of Pupils with Mental Disorder: Critical Discourse Analysis
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku základního vzdělávání dětí s mentálním postižením. Teoretická část se zabývá nejprve vymezením základních pojmů, které souvisejí s tématikou mentálního postižení, a posléze vývojem a současnými trendy v oblasti vzdělávání dětí s mentálním postižením. Praktická část se pokouší prostřednictvím metody kritické diskursivní analýzy zjistit, jakým způsobem …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on issue of primary education of children with mental disorder. The theoretical section is concerned with definition of basic concepts connected with theme of mental disorder and next with historical development and contemporary trends in education of children with mental disorder. Through method of critical discourse analysis the empirical section tries to show the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta