Ladislav GRODA

Bakalářská práce

Vliv výšky chodidla při přímém kopu v Taekwondu na kolenní kloub stojné dolní končetiny.

Influence of height of foot during front push kick in Taekwondo on knee joint of support limb.
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv výšky chodidla při přímém kopu v Taekwondu na kinetiku a kinematiku kolenního kloubu stojné dolní končetiny při přímém kopu na hlavu a hrudník. Studie se zúčastnili dva sportovci s dlouholetou praxí v bojových sportech. První subjekt je především všestranný zápasník a druhý se věnuje pouze taekwon-do. Zkoumali se zde úhel a moment ve frontální rovině …více
Abstract:
The main objective of my bachelor thesis was to find the influence of the height of a foot during the front Taekwondo kick on the kinetics and kinematice of a knee joint of supporting leg during the front kick to head, or chest. The study was carried out on two athletes, who are experienced in combat sports. The first subject is mostly allround fighter and the second one dedicates only to taekwondo …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Zahradník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRODA, Ladislav. Vliv výšky chodidla při přímém kopu v Taekwondu na kolenní kloub stojné dolní končetiny.. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - výchova ke zdraví (negarantovaný rozvrh)