Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Disertační práce

Financování vysokoškolského vzdělání na principu přenesené ceny

Financing of higher education on a basis of transferred price
Anotace:
Dizertační práce se zabývá problematikou financování terciárního vzdělávání prostřednictvím zavedení odloženého školného a systému studentských úvěrů. Práce charakterizuje rozdíly jednotlivých vzdělávacích systémů použitých v rozvinutých ekonomikách, které jsou financovány kontingenčním režimem splátek na principu přenesené ceny, tedy z budoucích příjmů absolventů, které převýší určitou úroveň. V práci …více
Abstract:
The dissertation deals with the issue of financing of tertiary education through the introduction of deferred tuition and the student loan system. The thesis characterizes the differences of individual educational systems used in developed economies, which are financed by the pivot rate of the paid-in price, ie from future graduates' income, which exceeds a certain level. The shortcomings of the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní