Theses 

NFC služby v knihovnách a jejich bezpečnost – Bc. Václav Ovčačík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Václav Ovčačík

Bakalářská práce

NFC služby v knihovnách a jejich bezpečnost

NFC Services in Libraries and Their Safety

Anotace: Bakalářská práce se věnuje technologii NFC, její bezpečnosti a využití v knihovnách. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a aplikační. V teoretické části práce je popsán její princip, historie a současný stav. Kromě toho se zabývá útoky na NFC a obranou proti nim a podává přehled oblastí, ve kterých lze NFC uplatnit. Aplikační část zachycuje možná budoucí uplatnění NFC v knihovnách.

Abstract: Bachelor thesis is dedicated to NFC technology, it's safety and use in libraries. Thesis is divided into two parts, theoretical and applied. Theoretical part of work describes it's principle, history and present state. Furthermore, it adresses attacks on NFC and protection against them and outlines areas in which NFC can be applied. Application part captures possible future usage of NFC in libraries.

Klíčová slova: NFC, near-field communication, knihovny, bezpečnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz