Bc. Václav Ovčačík

Bakalářská práce

NFC služby v knihovnách a jejich bezpečnost

NFC Services in Libraries and Their Safety
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje technologii NFC, její bezpečnosti a využití v knihovnách. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a aplikační. V teoretické části práce je popsán její princip, historie a současný stav. Kromě toho se zabývá útoky na NFC a obranou proti nim a podává přehled oblastí, ve kterých lze NFC uplatnit. Aplikační část zachycuje možná budoucí uplatnění NFC v knihovnách.
Abstract:
Bachelor thesis is dedicated to NFC technology, it's safety and use in libraries. Thesis is divided into two parts, theoretical and applied. Theoretical part of work describes it's principle, history and present state. Furthermore, it adresses attacks on NFC and protection against them and outlines areas in which NFC can be applied. Application part captures possible future usage of NFC in libraries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma