Martina Lukášková

Diplomová práce

Sociální začleňování osob po výkonu trestu odnětí svobody

The Social Integration of Individuals after Serving a Custodial Sentence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hlavními aspekty sociální inkluze, včetně průběhu uvěznění a jeho důsledky. V teoretické části je vymezen pojem výkon trestu odnětí svobody, jeho průběh a důsledky uvěznění. Práce charakterizuje vnímání procesu integrace z pohledu právě propuštěných vězňů. Hlavní část diplomové práce představuje problematiku sociálního postavení osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody …více
Abstract:
The thesis deals with the main aspects of social inclusion, including the course of imprisonment and its consequences. The theoretical part defines the concept of imprisonment, its course and consequences of imprisonment. The work characterizes the perception of the integration process from the perspective of just released prisoners. The main part of the diploma thesis presents the issue of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jcrga/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika