Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D.

Disertační práce

Hyaluronan based drug carrier systems

Hyaluronan based drug carrier systems
Anotace:
Farmakoterapie je dnes natolik hojně využívána, že nás často ani nenapadne, co by na ní šlo ještě vylepšit. Přestože úspěšně pomáhá léčit řadu onemocnění, existuje stále několik nedostatků, jejichž vyřešení by mohlo zvýšit efektivitu, bezpečnost a celkovou prospěšnost farmakoterapie pro pacienta. Vývoj účinných nosičových systémů léčiv je jednou z cest, jak tohoto dosáhnout. Pro parenterální aplikace …více
Abstract:
Pharmacotherapy is nowadays so common we often don’t even realize it is not perfect. While being very successful in treatment of almost any illness there are still several aspects which might be optimize for greater efficiency, safety and other benefits to the patients. Development of effective drug-delivery systems is one way how to reach this goal. For the parenteral applications of drug, the liposomal …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D., Slavomír Bystrický, Ph.D., DSc., Dr. Frederik Claeyssens, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta