Bc. Jiří Kudláček

Master's thesis

Controlling jako nástroj operativního řízení podniku

Controlling as a tool for operational management
Abstract:
Diplomová práce řeší problematiku controllingu v operativním řízení podniku. Práce ukazuje na historický vývoj této činnosti a na její nezastupitelné místo v moderním podniku. Hlavním cílem této práce je prokázat, že společnost, která využívá operativní controlling, dosahuje efektivnější nakládání se zdroji.
Abstract:
This thesis deals with the issue of controlling the operational management. The thesis shows the historic development of this activity and its unique place in the modern enterprise. The main objective of this work is to demonstrate that a company that uses operational controlling, achieves a more efficient management of resources.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2015
  • Supervisor: Ing. Stanislava Čížková
  • Reader: Ing. Viktor Hrdina, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní