Helena Vašutová

Bakalářská práce

Postavení Ekvádoru v Andském společenství národů

Position of Ecuador in the Andean Community of Nations
Anotace:
Hlavním cílem této práce je analýza ekvádorské ekonomiky a srovnání s ostatními členskými státy Andského společenství, zjištění záměrů a cílů tohoto integračního uskupení a především charakterizace významu členství pro Ekvádor. V první kapitole je Ekvádor obecně charakterizován, je zde popsán politický vývoj, je provedena ekonomická analýza podle základních makroekonomických ukazatelů, je popsána odvětvová …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to analyse Ecuador's economy and compare it with the other members of the Andean Community, to find out the purposes and aims of the Andean Community and above all to define the significance of membership for Ecuador. In the first chapter, Ecuador is generally characterised, the political development is described, an economic analysis is done by the main macroeconomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2009
  • Vedoucí: Lenka Adamcová
  • Oponent: Jaromír Harmáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/11873

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod