Šárka Smolčáková

Bakalářská práce

The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis

The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the British editions of magazines Elle and Cosmopolitan in an effort to examine modern representation of women, which is created by those two magazines. It studies whether the magazines are in accordance with women's stereotypes and examines roles in which women are shown. The theoretical part explains term gender and terms related to it, i.e. gender identity …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza dvou britských časopisů Elle a Cosmopolitan ve snaze prozkoumat moderní obraz ženy, který je těmito časopisy vytvářen. Práce dále zkoumá, zda jsou tyto časopisy v souladu s ženskými stereotypy a v jakých rolích nejčastěji ženy zobrazují. Teoretická část vysvětluje pojem gender a k němu vztahující se pojmy, tj. genderová identita, genderová role, genderové stereotypy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dita Trčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smolčáková, Šárka. The Representation of Women in the British Editions of Elle and Cosmopolitan: A Discourse Analysis. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe