Ksenia Kuskova

Bakalářská práce

From good guy to psycho

From good guy to psycho

Anotace:
Bakalářská práce analyzuje vývoj protagonisty v první řadě seriálu Mindhunter. Definuje pojem tradičního hrdiny v narativním příběhu a nastiňuje teorii cesty hrdiny Christophera Voglera. Věnuje se charakteristice antihrdiny jako jednoho z typů protagonistů.Práce se také zabývá obecnou definicí filmového žánru a stanoví základní rysy detektivního filmu a policejního dramatu. Stručně uvádí charakteristické …více
Abstract:
The bachelor thesis analyses the development of a protagonist in the first season of Mindhunter. It defines the term of traditional hero in narrative story and outlines Christopher Vogler's theory of Hero's journey.The thesis studies general definition film genre and describes basic attributes of krimi film and police dramas. It briefly presents characteristic attributes of a protagonist in police …více
 

Klíčová slova

americká kinematografie

Klíčová slova

televizní seriál

Klíčová slova

filmové postavy

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

filmové žánry

Klíčová slova

detektivní film

Klíčová slova

antihrdina
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: Lucia KAJÁNKOVÁ
  • Oponent: Petr JARCHOVSKÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 3. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna