Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D.

Disertační práce

Investigations into Transparent Intensional Logic: A Rule-based Approach

Investigations into Transparent Intensional Logic: A Rule-based Approach
Anotace:
Mým prvotním cílem bylo vytvoření deduktivního systému (tj. formulování odvozovacích pravidel) pro Transparentní intenzionální logiku (krátce TIL) tak, jak ji Pavel Tichý prezentoval ve své klíčové práci The Foundatations of Frege’s Logic (krátce FFL) z roku 1988. Při této snaze jsem ovšem narazil na řadu překážek, které vycházejí ze samotného jádra TIL. Konkrétněji, způsob, jakým je TIL formalizována …více
Abstract:
My initial goal was to develop deductive system (i.e., set of inference rules) for Transparent Intensional Logic (TIL for short) as presented in Tichý‘s seminal work The Foundations of Frege's Logic (FFL for short). In doing so, however, I hit upon several obstacles stemming from the very core of TIL itself. Most importantly, the formalization of TIL is rather removed from the way that it is used in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. František Gahér, CSc., PhDr. Michal Peliš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta