Mgr. Iva Londinová

Bakalářská práce

Můj klient senior aneb dobrovolnicví směrem k seniorům

Senior as a client: volunteering for the retired
Anotace:
Bakalářská práce „Můj klient senior aneb dobrovolnictví směrem k seniorům“ pojednává o situaci dnešních seniorů. Teoretická část se skládá ze dvou částí, první část se zabývá samotným seniorem – fyzickými, psychickými a sociálními změnami, které u seniora probíhají, dále pak možnostmi využití sociálních služeb a aktivizací seniora, jak v sociálních zařízeních, tak také v domácím prostředí. Druhá část …více
Abstract:
This bachelor thesis "Senior as a client: volunteering for the retired" deals with a situation of contemporary seniors. The theoretical part consists of two parts, first one deals with a senior itself - his physical, mental and social changes and also with opportunities of utilization of social services and senior's activation not only in social institutions but also in a domestic environment. Second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas