Mgr. Iva Londinová

Bachelor's thesis

Můj klient senior aneb dobrovolnicví směrem k seniorům

Senior as a client: volunteering for the retired
Abstract:
Bakalářská práce „Můj klient senior aneb dobrovolnictví směrem k seniorům“ pojednává o situaci dnešních seniorů. Teoretická část se skládá ze dvou částí, první část se zabývá samotným seniorem – fyzickými, psychickými a sociálními změnami, které u seniora probíhají, dále pak možnostmi využití sociálních služeb a aktivizací seniora, jak v sociálních zařízeních, tak také v domácím prostředí. Druhá část …more
Abstract:
This bachelor thesis "Senior as a client: volunteering for the retired" deals with a situation of contemporary seniors. The theoretical part consists of two parts, first one deals with a senior itself - his physical, mental and social changes and also with opportunities of utilization of social services and senior's activation not only in social institutions but also in a domestic environment. Second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Education / Social and Free Time Education