Bc. Šárka Pálková

Bachelor's thesis

Vývoj protestních aktivit ČMKOS v letech 1993-2009 v kontextu teorie politických příležitostí

The evolution of protest activities of ČMKOS between 1993-2009 in the context of the theory of political opportunities
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje protestní aktivity Českomoravské konfederace odborových svazů v letech 1993-2009 v perspektivě teorie politických příležitostí. První část se zaměřuje na model politického procesu a s ním související koncept struktury politických příležitostí. Druhá část popisuje, zda a případně jak změny v přístupu odborů do politického systému souvisely s tím, jak se vyvíjela protestní …more
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the protest activities of the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions during the years 1993-2009 in the perspective of the political opportunities theory. The first part focuses on the political process model and related concept of political opportunity structures. The second part describes whether and how changes in access of trade unions into the political system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jozef Mičic

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií