Bc. Martin Matuštík

Diplomová práce

Vyjednávání o umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice: analýza sociálních sítí

Negotiating location of a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic: a social network analysis
Anotace:
Diplomová práce „Vyjednávání o umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice: analýza sociálních sítí“ zkoumá aktéry, kteří se svojí aktivitou snaží ovlivnit budoucí polohu úložiště. Do sítě byli vybráni členové již zaniklé Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog), vybraní zástupci Platformy proti úložišti a další aktéři. Z těchto aktérů je na základě dotazníkového …více
Abstract:
The diploma thesis “Negotiating location of a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic: a social network analysis” focuses on actors who actively attempt to influence the future location of a deep geological repository. The actors chosen are deputies of local authorities, local and nationwide NGOs representatives, Czech government representatives and others. A survey was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií