Pavel Karlík

Bakalářská práce

Czech POINT: Sledováni potřeb občanů nebo zájmová skupina?

Czech POINT: monitoring of citizens' needs or interest group?
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zavádění systému Czech POINT, tedy Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, v provoz. Tato aplikace má představovat výrazné zjednodušení všedních administrativních úkonů při komunikaci s institucemi, jako jsou například Živnostenský nebo Katastrální úřad. Práce vychází z teorie zájmových skupin a hledá odpověď na otázku, zda je aplikace Czech …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on implementation of the Czech POINT system, Czech Posting Testing Informative National Terminal, into existence. This application should simplify common administrative processes in communication with institutions such as Trades Licensing or Land Register Offices. The thesis is based on the special interest group theory and searches for the answer to the question whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Pavol Minárik
  • Oponent: Olga Stočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16363

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství