Bc. Kateřina Smolková

Bakalářská práce

Vztah mezi tělesným sebeuvědoměním, spokojeností s vlastním tělem a úzkostností

The relationship between body awareness, body satisfaction and anxiety
Anotace:
Tato práce se zabývá tělesným sebeuvědomováním a faktory, které ovlivňují jeho míru. Popsán je také vztah mezi tělesným sebeuvědomováním, úzkostností a spokojeností vlastním tělem, popsán je i význam pravidelné pohybové aktivity. Empirická část analyzovala vztah mezi tělesným sebeuvědomováním a úzkostností, také mezi tělesným sebeuvědomováním a spokojeností s vlastním tělem. Sebeuvědomování bylo analyzováno …více
Abstract:
This thesis describes the construct of body awareness and factors that may influence it. This thesis also describes the relationship between body awareness, trait anxiety and body satisfaction. The impact of regular physical activity is also analyzed. Body awareness was measured by Body awareness questionnaire; body satisfaction was evaluated by Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire; trait …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta