Bc. Anna Škrabánková

Bakalářská práce

La lexicografía del gitano-español en la primera mitad del siglo XX: las obras de Tineo Rebolledo (1900) y Barsaly Dávila y Blas Pérez (1943)

Romany-Spanish lexicography in the first half of the XX. century: works of Tineo Rebolledo (1900) y Barsaly Dávila y Blas Pérez (1943)
Abstract:
The thesis deals with Romany-Spanish lexicography in the first half of the twentieth century. Theoretical part works at the history of Romany from their arrival to Spain to the present. Additional chapters are focused on lexicography and pay attention mainly on explanation of basic lexicographical terms. In practical part micro and macrostructure of two Romany-Spanish dictionaries are compared. The …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá romsko-španělskou lexikografií první poloviny dvacátého století. Teoretická část pojednává o historii Romů od jejich příchodu do Španělska až po současnost. V dalších kapitolách se práce zabývá teorií lexikografie a soustřeďuje se zejména na přiblížení základních lexikografických pojmů. V praktické části jsou porovnávány mikro a makrostruktury dvou romsko-španělských slovníků …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta