Jan Plíva

Master's thesis

Konkurenceschopnost Číny v porovnání se zeměmi Post China 16

Competitiveness of China in comparison with countries Post China 16
Abstract:
Tato práce se zabývá konkurenceschopností Číny v porovnání se zeměmi Post China 16. Cílem práce je zhodnotit, zdali Čína ztrácí konkurenceschopnost ve prospěch zemí Post China 16. Práce se soustředí především na odvětví, která jsou náročná na nekvalifikovanou pracovní sílu, například textilní průmysl. První kapitoly se zabývají teoretickou problematikou, vymezením a metodami měření konkurenceschopnosti …more
Abstract:
This thesis deals with comparison of competitiveness between China and Post China 16 countries. The main topic lies in researching if China is losing its competitive edge to the Post China 16 countries. The thesis mainly focuses on industries which are intensive in low-skilled labor, for example garment industry. First chapters focus on theoretical framework of competitiveness and methods of measuring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: František Obešlo

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74388

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance