Theses 

Využití webové analytiky při SEO optimalizaci internetového obchodu – Mgr. Markéta Kružliaková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Markéta Kružliaková

Bachelor's thesis

Využití webové analytiky při SEO optimalizaci internetového obchodu

Using Web Analytics in SEO for Online Store

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou SEO v souvislosti s webovou analytikou. Cílem práce bylo provést analýzu konkrétního segmentu internetového obchodu, na jejímž základě byla navržena strategie pro dosažení lepších pozic ve vyhledávačích a zlepšení celkové kvality webových stránek. První část této práce je zaměřena na aktuální trendy SEO a nastiňuje budoucnost tohoto odvětví. Druhá část se věnuje oblasti webové analytiky a jejímu využití při optimalizaci pro vyhledávače. Tyto teoretické poznatky jsou aplikovány v poslední části práce, ve které je provedena komplexní analýza internetového obchodu.

Abstract: This Bachelor thesis deals with the SEO in connection with the Web Analytics. The aim of the work was to perform an analysis on a specific segment of the online Store on which basis a strategy to achieve better positions in Search Engines and to improve overall quality of the website was designed. The first part is focused on recent trends of SEO and outlines the future of this field. The second part pursues the Web Analytics and its use in Search Engine Optimization. This theoretical knowledge is applied in the last part where a complete analysis of the online Store is performed.

Keywords: SEO, optimalizace pro vyhledávače, webová analytika, analýza webových stránek, internetový marketing

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Dalibor Toth
  • Reader: RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 11:14, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz