MgA. Barbora Čechová

Diplomová práce

Svědecké výpovědi: vztah zapamatovaného obsahu a subjektivní interpretace rizikového chování ze strany oběti trestného činu

Witness testimonies: The relationship of memories and the subjective interpretation of victim's risk behavior
Anotace:
Cílem naší práce bylo zjistit, jak souvisí subjektivní interpretace rizikového chování ze strany oběti trestného činu se zapamatovanými obsahy uváděnými ve svědeckých výpovědích. Náš výzkumný soubor tvořilo 156 respondentů, rozdělených do dvou experimentálních skupin lišících se v přítomnosti a nepřítomnosti rizikového chování oběti. Na základě videonahrávky respondenti absolvovali tři svědecké výpovědi …více
Abstract:
The aim of this study was to find out how is related the subjective interpretation of the risk behavior by the victims of the crime with the memories content mentioned in the testimonies. The sample included 156 respondents, divided into two experimental groups, distinguished in the presence and absence of the risk behavior of the victim. On the basis of the video, the respondents completedthree testimonies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta