Bc. Jana Toufarová

Diplomová práce

Přístupnost Internetu handicapovaným uživatelům se zaměřením na slabozraké a nevidomé

Accessibility of Internet for Visually Impaired Users
Anotace:
Diplomová práce „Přístupnost Internetu handicapovaným uživatelům se zaměřením na slabozraké a nevidomé“ pojednává o aktuálním tématu tvorby přístupných webových stránek. Nejprve jsou zmíněny technologie publikování informací na Internetu, dále jsou popsána jednotlivá doporučení – důraz je kladen zejména na standard WCAG 2.0 a doporučení bývalého Ministerstva informatiky ČR. Práce obsahuje také výsledky …více
Abstract:
Diploma thesis „Accessibility of Internet for visually impaired users“ deals with principles of creating accessible web pages. Technologies of publications of information through Internet are mentioned in the first part of the work followed by the single recommendations: with standard WCAG 2.0 preferred and the recommendations of the former Ministry of informatics of Czech Republic. This diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta