Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.

Disertační práce

Přednosti a meze rodinného podnikání

Advantages and disadvantages of family business
Anotace:
Cílem předložené disertační práce je poukázat na odlišnosti ve vývoji rodinných a nerodinných podniků v České republice. Vývoj podniků byl sledován v rámci prvních tří fází Greinerovy teorie růstu podniku – fáze kreativity, krize vedení a profesionální řízení. Práce je rozdělena do tří metodických částí. První část se zabývá analýzou výzkumů ze zahraničí. Druhá část ověřuje přenositelnost výsledků …více
Abstract:
The main purpose of the thesis is to highlight the differences in the development of family and non-family companies in the Czech Republic. The development of enterprises has been pursued within the first three phases of Greiner´s theory of organisation growth - phase of creativity, leadership crisis and professional management. The work is divided into three methodological components. The first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA, doc. Ing. Dr. Jan Voráček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management