Miroslav Solomon

Diplomová práce

Význam chemického průmyslu při tvorbě pracovních míst v ČR v letech 2008 -- 2015.

The importance of chemical industry in the creation of jobs in the Czech Republic between 2008-2015.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem chemického průmyslu při tvorbě pracovních míst v ČR v letech 2008-2015. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je popsán obecný vývoj chemického průmyslu ve sledovaném období s akcentem na pracovní trh. Druhá část se zabývá vzdělávacími institucemi v rámci chemického průmyslu. Třetí část zkoumá vybrané podniky chemického průmyslu a jejich spolupráci …více
Abstract:
This thesis deals with the importance of chemical industry in the creation of jobs in the Czech Republic between 2008-2015. The Thesis is divided into four chapters. First chapter is devoted to general development of chemical industry, with emphasis on the labour market. Second chapter is concerned with educational institutions within chemical industry. Third chapter examines selected chemical companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedoucí: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: Šárka Prudká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53379