Mgr. Radka Pavelková

Bakalářská práce

Náhradní rodinná péče – šance na láskyplný domov

Substitute family care - chance for a loving home
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu náhradní rodinné péče. Je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a skládá se z pěti kapitol. První kapitola se zmiňuje o tom, co je náhradní rodinná péče, druhá kapitola obsahuje údaje o adopce, třetí kapitola se zabývá pěstounskou péčí, čtvrtá kapitola je věnována poručenství a opatrovnictví a pátá zprostředkování náhradní rodinné péče. Druhá část mé práce …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the theme of substitutive family care. It is devided into two parts. The first part is theoretical and consists of five chapters. The first chapter explains what a substitutive family care is in general, the second chapter deals with adoption and the fird one with foster care. The fourth chapter mentions guardianship and trusteeship and the last, fifth chapter deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta