Mgr. Bc. Martin Vít

Bakalářská práce

Předpoklady cestovního ruchu ve městě Moravské Budějovice

Conditions of tourism in town Moravské Budějovice
Anotace:
Město Moravské Budějovice, a jeho blízké i vzdálenější okolí, nabízí spoustu turistických zajímavostí, které nejsou většině „jen projíždějících“ návštěvníků známy. Proto bych rád tyto zajímavosti uvedl v jednom uceleném díle. Zejména bych se rád zabýval kulturně-historickými památkami, přírodními zajímavostmi, možnostmi sportovního vyžití, turistickou infrastrukturou, kterými město disponuje.
Abstract:
The town of Moravské Budějovice, and its close and distant surroundings, offers a lot of tourist place of interest that majority of tourist going through the town don’t know. In order to I would like to mention these interests in one coherent work. Especially I would like to occupy with cultural-historical sights, natural interests, opportunities of sports activities, touristic infrastructure, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta