Ing. Ivan Budín

Bakalářská práce

Historický vývoj nářadí ve vinohradnictví

Historical development of tools in viticulture
Anotace:
Práce se zabývá historickým vývojem nářadí ve vinohradnictví. Je v literárním přehledu členěna na 9 samostatných kapitol. První kapitola se zabývá pracovními operacemi a postupy ve vinohradnictví, dále obecnou charakteristikou nářadí a jednoduchými mechanizačními prostředky. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s ručním a potažním nářadím pro přípravu půdy před výsadbou vinice. Navazuje třetí kapitola …více
Abstract:
The thesis deals with the historical development of tools in viticulture. It is divided into 9 separate chapters. The first chapter deals with work operations and procedures in viticulture, as well as with the general characteristics of tools and simple mechanization means. The second chapter introduces the reader to hand and coating tools for soil preparation before planting vineyards. The third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
  • Oponent: Jan Červinka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství

Práce na příbuzné téma