Barbora Aronová

Diplomová práce

Role of Andean Community of Nations in South-American integration process

Postavení Andského společenství národů v jihoamerickém integračním procesu
Anotace:
První kapitola této diplomové práce pojednává o vzniku, historickém vývoji a současné situaci Andského společenství národů. V druhé kapitole je popsán Andský systém integrace a úloha jednotlivých orgánů a institucí, které tento system tvoří. Ve třetí kapitole je věnována pozornost postavení Andského společenství národů v jihoamerickém integračním procesu a jeho vztah vůči dalším integračním seskupením …více
Abstract:
First chapter of this diploma thesis discusses foundation, historical background and contemporary situation of Andean Community of Nations. Second chapter describes Andean Integration System and role of individual bodies and institutions that form this system. Third chapter pays attention to role of Andean Community of Nations in South-American integration process and it's relation to other integration …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
  • Vedoucí: Lenka Adamcová
  • Oponent: Shirley C. Honajzrová Banús

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/11515

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod