Bc. Eva Bobková

Diplomová práce

Dotazníkové šetření jako nedílná součást marketingového výzkumu

Marketing research as an integral part of marketing research
Anotace:
Tato diplomová práci se zabývá problematikou marketingového výzkumu se zaměřením na dotazníkové šetření. Cílem práce je představit zásady dotazníkového šetření, které je součástí marketingového výzkumu. Součástí diplomové práce je příprava, realizace a vyhodnocení dotazníkové šetření pro Zoologickou zahradu hl. m. Prahy. Úvodní část práce je zaměřena na teoretické základy marketingového výzkumu a zásady …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of marketing research with focus on questionnaire-based survey. This thesis's objective is to introduce the principles of questionnaire-based sur-vey which is part of marketing research. Part of this diploma thesis is to prepare, implement and evaluate questionnaire-based survey for The Prague zoological garden. This thesis's in-troductory part is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bobková, Eva. Dotazníkové šetření jako nedílná součást marketingového výzkumu. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku