BcA. Anna MATĚJKOVÁ

Diplomová práce

Interpretační analýza vybraných operních a baletních partů pro flétnu

Interpretative analysis of chosen opera and ballet parts for flute
Anotace:
Diplomová práce se zabývá flétnovými party z operního a baletního repertoáru od českých i zahraničních skladatelů. Mezi vybraná díla patří devatenáct oper, jmenovitě Carmen, Evžen Oněgin, Čert a Káča, Jakobín, Rusalka, Její pastorkyňa, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Cos? fan tutte, Don Giovanni, Hoffmannovy povídky, Prodaná nevěsta, Salome, Lazebník sevillský, Aida, Falstaff, La traviata …více
Abstract:
The thesis is focused on opera and ballet excerpts for flute, introducing both Czech and foreign repertoire. Nineteen operas and four ballets had been chosen to study, nominally: Carmen, Eugene Onegin, Kate and the Davil, The Jacobin, Rusalka, Jenůfa, Kaťa Kabanová, The Cunning Little Vixen, Cos? fan tutte, Don Giovanni, The Tales of Hoffmann, The Bartered Bride, Salome, The Barber of Seville, Aida …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Martina Molinger, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJKOVÁ, Anna. Interpretační analýza vybraných operních a baletních partů pro flétnu. Ostrava, 2017. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění