Mgr. Josef Hlaváček

Bakalářská práce

Die Atomenergie in der BRD

The nuclear power in BRD
Abstract:
The primary aim of this work is a historical view relating to nuclear power in West Germany and after unification in whole country. The second part explores the german nuclear power from the viewpoint of czech newspaper articles. The aim is based, how czech newspapers german nuclear power comment.
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je dějinné pozorování jaderné energetiky ve spolkové republice Německo a posléze po sjednocení v jednotné Německo až do současnosti. V praktické části jsou shrnovány a posuzovány české články týkající se jaderné energetiky Německa, cílem je zjistit, jak o jaderné energetice BRD informují česká média.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Dr. phil. Brigitte Sorger

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta