Bc. Karolina Sikorová

Bakalářská práce

Proč si ubližujeme? Záměrné sebepoškozování, úzkost a individuální ritualizované chování

Why do we harm ourselves? Deliberate Self-Harm, Anxiety, and Individual Ritualized Behaviour
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem záměrného sebepoškozování, úzkosti a individuálního ritualizovaného chování. Projekt se pomocí vybrané literatury zaměřující se na anxiolytické účinky sebepoškozování a ritualizovaného chování snaží zodpovědět, zda existuje spojitost anxiolytických účinků skrze navozování pocitu kontroly mezi sebepoškozováním a ritualizovaným chováním, zda můžeme sebepoškozování …více
Abstract:
This bachelor thesis is based on a relationship between deliberate self-harm, anxiety and individual ritualized behaviour. The project will answer the questions based on selected literature focused on anxiolytic effects. Firstly, if there is a connection between the anxiolytic effect of deliberate self-harm and ritualized behaviour. Secondly, if it is possible to consider deliberate self-harm as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Chvaja

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma