Bc. Lenka Volejníková

Diplomová práce

Michael Moore versus George W. Bush: Vytváření iluze reality skrze žánr dokumentárního filmu - Fahrenheit 9/11

Michael Moore versus George W. Bush: Creating the Illusion of Reality through the Genre of the Documentary Film - Fahrenheit 9/11
Abstract:
The master's thesis called "Michael Moore versus George W. Bush: Creating the Illusion of Reality through the Genre of the Documentary Film - Fahrenheit 9/11" deals with the analysis of the film Fahrenheit 9/11, its content,features and techniques used. The film is said to be a documentary, but the aim of the thesis is to prove that the film is rather so called "docu-ganda" - documentary and propaganda …více
Abstract:
Diplomová práce s názvem "Michael Moore versus George W. Bush: Vytváření iluze reality skrze žánr dokumentárního filmu - Fahrenheit 9/11" se zabývá analýzou snímku Fahrenheit 9/11, jeho obsahem a užitými prvky a technikami. Film je řazen pod hlavičku dokumentárního filmu, ale cílem této práce je dokázat, že by měl nést označení "docu-ganda", nebo-li spojení dokumentárního filmu s prvky propagandy. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2013
Zveřejnit od: 20. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Volejníková, Lenka. Michael Moore versus George W. Bush: Vytváření iluze reality skrze žánr dokumentárního filmu - Fahrenheit 9/11. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 11. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / anglický jazyk - základy společenských věd (nav.SŠ)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.