Mgr. Monika Špinlerová

Bakalářská práce

Cévní mozková příhoda a léčebná výživa

Stroke and therapeutic nutrition
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části věnuje obecné charakteristice akutní cévní mozkové příhody, jak ischemické formě, tak hemorhagické. Dále teoretická část řeší problematiku dysfagií z hlediska léčebné výživy, které vznikají u pacientů po cévní mozkové příhodě. Dále se zabývá konzistencí stravy, která je ústředním bodem v této problematice a zhodnocuje celosvětové řešení problematiky dysfagické …více
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis deals with the general characteristics of acute strokes, both from the ischemic and hemorrhagic events point of view. The theoretical part is devoted to the issue of dysphagia in terms of medical nutrition that arises in patients after they have suffered a stroke. It also deals with consistencies in their diets, which is the focal point in this issue and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. René Jura
  • Oponent: Mgr. Petra Hýsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut