Mgr. Monika Špinlerová

Bachelor's thesis

Cévní mozková příhoda a léčebná výživa

Stroke and therapeutic nutrition
Abstract:
Bakalářská práce se v teoretické části věnuje obecné charakteristice akutní cévní mozkové příhody, jak ischemické formě, tak hemorhagické. Dále teoretická část řeší problematiku dysfagií z hlediska léčebné výživy, které vznikají u pacientů po cévní mozkové příhodě. Dále se zabývá konzistencí stravy, která je ústředním bodem v této problematice a zhodnocuje celosvětové řešení problematiky dysfagické …more
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis deals with the general characteristics of acute strokes, both from the ischemic and hemorrhagic events point of view. The theoretical part is devoted to the issue of dysphagia in terms of medical nutrition that arises in patients after they have suffered a stroke. It also deals with consistencies in their diets, which is the focal point in this issue and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: MUDr. René Jura
  • Reader: Mgr. Petra Hýsková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta