Jana Buxárová

Bakalářská práce

Analýza možností zefektivnění výrobní linky se zaměřením na layout ve vybrané společnosti

The Analysis of the Possibilities of Streamlining the Production Line with a Focus on the Layout in the Selected Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu možností zefektivnění výrobní linky se zaměřením na layout ve vybrané společnosti. Cílem této práce je pomocí analýzy identifikovat možnosti eliminace plýtvání se zaměřením na layout výrobní linky a navržení vhodných opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V rámci řešení byly použity metody průmyslového inženýrství - procesní analýza, špagetový diagram a …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of the possibilities of streamlining the production line with a focus on the layout in the selected company. The aim of this work is to use the analysis to identify the possibility of eliminating waste with a focus on the layout of the production line and to propose appropriate measures to eliminate the identified shortcomings. Within the solution, methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Juřičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buxárová, Jana. Analýza možností zefektivnění výrobní linky se zaměřením na layout ve vybrané společnosti. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe