Jana NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Příprava a adsorpční vlastnosti organokovových sítí (MOFs).

Preparation and adsorption properties of metal-organic frameworks (MOFs)
Anotace:
V této práci jsou testovány adsorpční vlastnosti materiálu typu organokovové sítě (MOFs). Materiál Cu3(BTC)2 (BTC = benzen-1,3,5-trikarboxylová kyselina) byl připraven solvotermální metodou, jeho složení bylo ověřeno stanovením obsahu Cu pomocí AAS nebo termoanalyticky. Termická stabilita materiálu v proudu dusíku byla stanovena na teplotu 370°C. Adsorpcí CO2 bylo zjištěno, že materiál má velký povrch …více
Abstract:
The adsorption properties of metal organic frameworks (MOFs) were studied in this work. The material Cu3(BTC)2 (BTC = 1,3,5-benzenetricarboxylic acid) was prepared by solvothermal synthesis, its composition was verified by determining the Cu content by AAS or thermoanalytically. The thermal stability of the material in a flow of nitrogen was determined to be 370°C. By adsorption of CO2 it was found …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Jana. Příprava a adsorpční vlastnosti organokovových sítí (MOFs).. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie