Bc. Klára Fafejtová

Bakalářská práce

Welfare hospodářských zvířat a jejich právní ochrana v chovech ve Švédsku a v České republice

Animal welfare on farms and the legal protection of animals kept on farms in Sweden and in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá životní pohodou prasat, dojného skotu, nosných slepic a kuřat chovaných na maso v chovech v Česku a ve Švédsku. Dále se práce zaměřuje na českou a švédskou legislativou týkající se této oblasti. Cílem práce je srovnat právní předpisy obou zemí, upozornit na to, v čem se liší a navrhnout možná zlepšení v české i švédské legislativě. Je zmíněn i vývoj právních předpisů …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on welfare of pigs, dairy cattle, laying hens and chickens for meat on the farms in the Czech Republic and Sweden. The thesis also deals with the Czech and Swedish animal welfare legislation. The aim of the thesis is to compare the legislation in both countries, to point out differences and to suggest some improvements in both Czech and Swedish laws. The development of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Eliška Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta