Lukáš Kulhánek

Master's thesis

Trvale udržitelný rozvoj městské mobility

Sustainable development of urban mobility
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá trvale udržitelným rozvojem městské mobility, konkrét-ně managementem parkování ve městech Hořice a Dvůr Králové nad Labem. Cílem práce je kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumu vypočítat efektivitu parkování jednotlivých zvolených parkovišť a následně zjistit míru ochoty přijmout předložené návrhy na zajištění efektivnějšího a plynulejšího provozu. Pro zjištění …viac
Abstract:
The thesis deals with sustainable development of urban mobility, specifically parking management in the cities of Hořice and Dvůr Králové nad Labem. The aim of the thesis is a combination of qualitative and quantitative research to calculate the parking efficiency of the selected parking lots and then to determine the level of willingness to accept the presented proposals to ensure more efficient and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2022
  • Vedúci: Jana Krbová
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87670