Mgr. Kamila Synková

Bakalářská práce

Alergie, astma a prostředí školy

Allergy, asthma and school environment
Anotace:
Bakalářská práce „Alergie, astma a prostředí školy“ se zabývá alergiemi a astmatem u dětí na základních školách. Teoretická část je zpracována jako stručná a srozumitelná příručka, zejména pro učitele. Podává ucelený obraz jednotlivých onemocnění a poskytuje praktické rady, jak zacházet s nemocným s alergií a astmatem. Praktická část shrnuje výsledky výzkumu provedeného na vzorku čtyř základních škol …více
Abstract:
This bachelor thesis „Allergy, asthma and school environment” addresses the problem of allergy and asthma about children at basic schools. The theoretical part has a form of a brief and understandable handbook mainly targeted for teachers. It reports a comprehensive survey to the particular diseases and offers practical advices, how to treat with patients with allergy and astma. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martina Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy

Práce na příbuzné téma