Bc. Anna Polášková

Bachelor's thesis

Jazyk mezi námi (soubor publicistických interview pro Magazín DNES + TV)

The language among us (a collection of interviews for Magazín DNES + TV)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem jazykové kultury v českém prostředí. Autorka prostřednictvím pěti publicistických interview vedených s osobami s jazykovou kulturou profesně či odborně spjatými (převážně jazykovědci) představí dílčí otázky jazykové kultury. Interview budou směřována do Magazínu DNES + TV, přílohy deníku Mladá fronta DNES. V úvodní teoretické části autorka na základě odborné literatury …more
Abstract:
This work examines language culture in the Czech environment. Author will present particular questions of language culture by means of interviews with five people, whose profession or area of expertise is linked with language culture (predominantly linguists). Interviews will be purposed for publication in Magazín DNES + TV, supplement to the journal Mladá fronta DNES. In the theoretical part, author …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií