Theses 

HODNOCENÍ PROPAGAČNÍCH TRHACÍCH MAP MĚST METODOU EYE-TRACKING – Nikola SELNÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola SELNÍKOVÁ

Bakalářská práce

HODNOCENÍ PROPAGAČNÍCH TRHACÍCH MAP MĚST METODOU EYE-TRACKING

EVALUATION OF CITIES PROMOTIONAL MAPS USING EYE-TRACKING TECHNOLOGY

Anotace: Bakalářská práce prezentuje využití technologie eye-tracking pro hodnocení propagačních trhacích map vybraných měst v České republice. V teoretické části je vymezena problematika propagačních map měst, jejich obsah, specifika a charakteristiky z hlediska kartografického zpracování. Jsou popsány konkrétní mapy krajských měst v České republice pomocí karet měst. Je navržen dotazník, který zjišťuje preference uživatelů z hlediska vnímání a používání trhacích map. Na základě stanovených úkolů je navrženo a realizováno dvojí testování, které bylo provedeno na eye-tracking zařízení dostupném na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě získaných údajů je proveden rozbor, jakým způsobem lze výsledky praktické části bakalářské práce využít a interpretovat pro kartografickou tvorbu tak, aby mapy byly co nejlépe čitelné a pro uživatele srozumitelné. Výsledné poznatky jsou také využity pro tvorbu nové trhací mapy Olomouce.

Abstract: This bachelor thesis presents the usage of eye-tracking technology for the evaluation of promotion city plans of selected cities in the Czech republic. The theoretical part discusses the topic of promotion city plans, their content, specifications and characteristics in terms of cartographic vizualization. Specific maps of regional cities of the Czech republic are described using individual city cards. A questionnaire determining users' preferences with respect to their perception and usage of city plans was prepared and realized. On the basis of the appointed tasks, double testing was designed and later realized using the eye-tracking technology devices, accessible at the Department of geoinformatics of Palacky university Olomouc. The gained data provided a basis for analysis of the possibilities for usage of the results of the practical part of this bachelor thesis, as well as for further interpretation for cartographic realization in a way that would make the maps well-readable and easily understandable. The resulting observations are also used for the creation of a new city plan of Olomouc.

Klíčová slova: propagační mapy měst, technologie eye-tracking, uživatelské preference

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 13. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 8. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

SELNÍKOVÁ, Nikola. HODNOCENÍ PROPAGAČNÍCH TRHACÍCH MAP MĚST METODOU EYE-TRACKING . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:51, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz