Bc. Dominika Charvátová

Diplomová práce

Využití principu 3E pro hodnocení výkonnosti organizace destinačního managementu

DMO's performance evaluation with use of the 3E principle
Anotace:
Práce se zabývá problematikou výkonnosti v cestovním ruchu, konkrétně měřením výkonnosti organizace destinačního managementu v České republice. Měření výkonnosti bylo řešeno pomocí indikátorů. V této souvislosti byly analyzovány existující indikátory světových a evropských organizací. Výsledkem analýzy bylo zjištěno, že jen malé množství indikátorů je v podmínkách České republiky reálně měřitelných …více
Abstract:
This master’s dissertation deals with the problem of DMO's performance evaluation in conditions of Czech Republic. The measurment was done with use of indicators, therefore the analysis of official accesible indicators of international and national organizations in the field of tourism was done. The result of this analysis showed, that only small procentage of indicators are usable in conditions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/a78ao/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Mattyašovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze