Theses 

Bitcoin – Analysis and Application – Maroš Vavrovič

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Maroš Vavrovič

Bakalářská práce

Bitcoin – Analysis and Application

Bitcoin – Analýza a Použití

Anotace: V bakalářské práci analyzuji virtuální měnu číslo jedna - Bitcoin. Hlavními cíli této práce je odpovědět na základní otázky uživatelů Bitcoin, určit potenciál této měny, její přínos a hrozby spolu s možným použitím pro individuální uživatele a firmy. Práce je rozdělena do tří částí, které představují virtuální měny, analyzují Bitcoin a poukazují na aplikační možnosti. Analýza Bitcoin rozebírá hodnotu a peněžní zázemí spolu s hlavními hrozbami ohrožujícími mnoho uživatelů. Zanalyzoval jsem několik souborů dat, vyřešil potenciální výsledky a srovnal jsem je se standardními měnami a populárními platebními kanály. Práce dále zahrnuje populární způsoby utrácení a užívání Bitcoin pro jednotlivé uživatele, stejně jako příležitosti pro firmy.

Abstract: In the bachelors thesis I analyze number one virtual currency -- Bitcoin. The main objectives are to answer fundamental questions of Bitcoin users, determine its potential, benefits and threats along with possible application for individuals and businesses. The thesis is divided into three sections that introduce virtual currencies, analyze Bitcoin and point out application opportunities. Analysis of Bitcoin determines its value and monetary background together with main threats threatening numerous users. I analyzed several datasets, resolved potential outcomes and compared them to standard currencies and popular payment channels. Furthermore, the thesis covers popular ways of spending and using Bitcoin for individual users as well as opportunities for businesses.

Klíčová slova: Virtuální měna, Bitcoin, Kryptoměna

Keywords: Bitcoin, Virtual Currency, Cryptocurrency

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Bohumil Stádník
  • Oponent: Tomáš Derner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59272

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz