Michaela Učíková

Bachelor's thesis

Prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u exponovaných profesí

The prevalence of cardiovascular diseases risk factors in exposed professions
Abstract:
ANOTACE Téma mé bakalářské práce je prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u exponovaných profesí. Práce se skládá z úvodní části, teoretické části, výzkumné části, metodiky výzkumu, diskuse a závěru. Teoretická část obsahuje popsané jednotlivé rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění. Výzkumná část je zaměřena na vyhodnocení otázek z dotazníkového šetření. V metodice výzkum …more
Abstract:
ANNOTATION The topic of my Bachelor's degree thesis is the prevalence of cardiovascular diseases risk factors in exposed professions. The work consists of introduction, a theoretical part, a research, a research methodology, discussion and a conclusion. The theoretical part includes a description of the particular risk factors of cardiovascular disease. The research part is focused on the evaluation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Učíková, Michaela. Prevalence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u exponovaných profesí. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií